دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعتباربخشی بیمارستانی
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
حاکمیت بالینی
سنجش رضايتمندی ذينفعان
محاسبه بهای تمام شده خدمات
مديريت توانمندسازی و آموزش منابع انسانی
مديريت سيستم های اطلاعات بيمارستانی
نظام پیشنهادها

سامانه توانمند سازی و آموزش منابع انسانی
سامانه مديريت کارت امتيازی متوازن
سامانه مديريت همايش ها
سامانه نظام پيشنهادات در بيمارستانها

همایش های برگزار شده

اساسنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

اساسنامه «مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران»

ماده ۱- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور مدیریتی سازمان‌های بهداشتی – درمانی و به موجب این اساسنامه، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران که در این اساسنامه “مرکز تحقیقات” نامیده می‌شود. برای تأمین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده ۲- هدف:

توسعه و ارتقا مدیریت بیمارستانی با استفاده از علوم مدیریتی و روز آمد از طریق:

۱- تولید دانش از طریق انجام پژوهش های تخصصی در حوزه مدیریت خدمات بهداشت و درمانی

۲- انتشار دانش حاصل از پژوهش های انجام شده در مرکز نیز سایر پژوهش های حوزه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از سراسر دنیا از طریق انتشار مجلات تخصصی حوزه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین انتشار کتاب

۳- مدیریت دانش از طریق مستندسازی و تدوین دستاوردهای مستمر مراکز بهداشتی و درمانی موفق به منظور به توسعه و تسری تجارب مثبت به سایر مراکز و افراد علاقمند

۴- برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی در جهت توسعه و ارتقاء دانش مدیریت بیمارستانی به صورت کوتاه مدت و بلند مدت

۵- بررسی مدل‌های نوین یا رایج موفق دنیا در علوم مربوط به اداره بیمارستان‌ها و بومی سازی و پیاده سازی آن در بیمارستان های کشور

۶- برگزاری همایش، سمینار، سمپوزیوم و کارگاه در سطوح ملی و بین المللی با هدف اشاعه و انتشار علوم و دستاورد های نوین مدیریت بیمارستانی در داخل و خارج از کشور

۷- شرکت در همایش ها، سمینارها، سمپوزیوم ها و کارگاه های علمی و تخصصی در سطوح ملی و بین المللی با هدف آشنایی و فراگیری علوم و دستاورد های نوین مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سطح داخل و خارج از کشور

۸- بازدید از مراکز بهداشتی، درمانی و پژوهشی موفق داخل و خارج کشور

۹- فرهنگ سازی در زمینه بکارگیری علوم و مدل های نوین مدیریتی در اداره مراکز بهداشتی و درمانی در سطح کشور

۱۰- طراحی و تولید محصولات و نرم افزارهای نوین و کاربردی در حوزه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

۱۱- همکاری با مراکز تحقیقاتی و آموزشی و سازمان­های مرتبط داخلی و خارجی به عنوان یک Collaboration Center با هدف توسعه و بکارگیری دانش مدیریت خدمات بهداشت با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳- ارکان مرکز عبارتند از:

الف: شورای عالی (شورای راهبری)

ب: رئیس مرکز

ج: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی منابع

د: معاون پژوهشی

ه: کمیته کام (کمیته اموری اجرایی مرکز)

و: شورای پژوهشی

ماده ۴- اعضاء شورای عالی (راهبری) مرکز عبارتند از:

۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

۲- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

۳- رئیس مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

۵- معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع مرکز

۶- معاون پژوهشی مرکز

۷- مدیر اجرایی مرکز

۸- دو نفر از اعضاء هیأت علمی ثابت مرکز

۹- یک نفر از اعضای شورای پژوهشی مرکز

ماده ۵- وظایف شورای عالی (راهبری) مرکز به شرح زیر می‌باشد:

۱- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

۲- تصویب طرح‌های همکاری با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان‌های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

۳- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت‌های مرکز

۴- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

۵- تصویب دستورالعمل‌های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل‌های اجرایی مرکز تحقیقات

۶- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

۷- پیشنهاد تغییر اساسنامه

تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاست‌ها و خط مشی‌ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده ۶- انتخاب رئیس مرکز

رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب می‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده ۷- وظایف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می‌نماید.

ماده ۸- اعضاء مرکز:

مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

الف) اعضاء پیوسته: که اعضاء هیأت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب) اعضاء وابسته: که اعضاء هیأت علمی سایر گروه‌های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه‌ها، خبره‌های علوم مدیریتی و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده ۹- منابع مالی مرکز:

الف) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب)کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، این اساسنامه در ۹ ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تأسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی (دولتی- غیردولتی) و نحوه ارزشیابی آن‌ها مصوب ۱۳۸۱/۲/۳۰ شورای گسترش دانشگاه ها، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده، موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید، این اساسنامه بلا اثر خواهد شد.


دفعات مشاهده: 202 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر