دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعتباربخشی بیمارستانی
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
حاکمیت بالینی
سنجش رضايتمندی ذينفعان
محاسبه بهای تمام شده خدمات
مديريت توانمندسازی و آموزش منابع انسانی
مديريت سيستم های اطلاعات بيمارستانی
نظام پیشنهادها

سامانه توانمند سازی و آموزش منابع انسانی
سامانه مديريت کارت امتيازی متوازن
سامانه مديريت همايش ها
سامانه نظام پيشنهادات در بيمارستانها

همایش های برگزار شده

وابستگی سازمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۳ | 
مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Hospital Management Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

دفعات مشاهده: 140 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مقالات مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 
ردیف عنوان مقاله مجله چاپ شده نویسنده تاریخ چاپ نمایه
1 A combined modelling of fuzzy logic and Time-Driven Activity-based Costing (TDABC) for hospital services costing under uncertainty Journal of Biomedical Informatics محمدمهدی سپهری 1398 Science direct, pubmed
2 A two-step stochastic approach for operating rooms scheduling in multi-resource environment Annals of Operations Research آرزو عتیقه چیان 1398 Springer
3 Analysis of big data for prediction of provider-initiated preterm birth and spontaneous premature deliveries and ranking the predictive features Archives of Gynecology and Obstetrics تکتم خطیبی، محمدمهدی سپهری 1398 Springer
4 Operating room orchestration by using agent-based simulation Perioperative Care and Operating Room Management محمدمهدی سپهری 1398 Science direct
5 A new method to determine anastomosis angle configuration for arteriovenous fistula maturation Medical Journal of the Islamic Republic of Iran مرتضی خوانین زاده 1397 pubmed
6 Cost and Delay Time Analytics in OR: A Simulation-based Approach International Journal oh Hospital Research محمدمهدی سپهری 1397 ISC
7 Increased Urine Interleukin-17 and Interleukin-22 Levels in Patients With Candidal Urinary Tract Infection Iranian Journal of Kidney Diseases(ijkd) پژمان شادپور 1397 medline, scopus
8 A Comparison of the Progression and Recurrence Risk Index in Non-Muscle-Invasive Bladder Tumors Detected by Narrow-Band Imaging Versus White Light Cystoscopy, Based on the EORTC Scoring System neph Urol Mon. پژمان شادپور 1396
9 Data Mining Approach in Prediction of Erythropoietin Dosage in Hemodialysis Patients Journal of Mazandaran University of Medical Sciences محمدمهدی سپهری 1396
10 Designing a Developed Balanced Score-card Model to Assess Hospital Performance Using the EFQM, JCI Accreditation Standards and Clinical Governance Journal of Business and Human Resource Management فاطمه سمنانی 1396
11 Evaluation of Hospital Performance Using the Combined BSC Model Journal of Business and Human Resource Management فاطمه سمنانی،‌روح انگیز اسدی 1396
12 Factors Influencing Prioritization of Hospital Services Outsourcing: A Fuzzy Analytic Hierarchy Process Ranking Model International journal of hospital research پژمان شادپور، فطمه سمنانی 1396
13 In Vivo Trial of a Novel Atraumatic Urinary Catheter Design for Prevention of Catheter-Induced Trauma Journal of Endourology پژمان شادپور 1396
14 Operating Room Scheduling in Teaching Hospitals: A Novel Stochastic Optimization Model International Journal of Hospital Research محمد مهدی سپهری 1396
15 Prioritizing interrupt causes in minimally-invasive surgeries based on identifying causal relations between interrupt causes Journal of Industrial Engineering محمد مهدی سپهری 1396
16 طراحی APP موبایل جهت بهبود فرایند رسیدگی به شکایات بیماران در بیمارستان هاشمی نژاد دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات فاطمه سمنانی 1396
17 (Rosary of Testes): Splenogonadal Fusion in Association with Bilateral Abdominal Testes Presenting as Polyorchidism Hindawi Publishing Corporation پژمان شادپور 1395
18 A Nurse Scheduling Under Real Life Constraints  International journal of hospital research محمد مهدی سپهری، پژمان شادپور، مسعود اعتمادیان 1395
19 Management of ureteropelvic junction obstruction in horseshoe kidneys by an assortment of laparoscopic options Canadian Urological Association پژمان شادپور،مسعود اعتمادیان 1395
20 Determining the effect of hospital outsourcing services using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) in Hasheminejad Hospital International Journal of Hospital Research(IJHR) روح انگیز اسدی،‌فاطمه سمنانی،‌پژمان شادپور* 1394
21 Evaluating the Expectations and Satisfaction in the Patients of Hasheminejad Hospital Using ECSI-EFQM Model Journal of Health Services Research & Policy فاطمه سمنانی،‌روح انگیز اسدی،‌فرزانه انصار 1394
22 طراحی APP موبایل جهت بهبود فرایند رسیدگی به شکایات بیماران در بیمارستان هاشمی نژاد دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات عطاء الدین موسوی نژاد، ناهید ساری، فاطمه سمنانی، روح انگیز اسدی 1394
23 A review on violence and related demographic factors in hospitals of Iran International Journal of Health System and Disaster Management آزاد شکری 1393
24 Analysis of Developmental Level of Counties of Fars in Terms of Health Infrastructure Indicators Using Standardized Scores Pattern Approach and Factor Analysis Global Journal of Health Science عزیزپور 1393
25 Assessing Health Inequalities in Iran: A Focus on the Distribution of Health Care Facilities Canadian Center of Science and Education قاسم رجبی 1393
26 Challenges in Evaluating Clinical Governance Systems in Iran: A Qualitative Study Iran Red Crescent Med J. سوگند تورانی 1393
27 Comparing the Perspectives of Managers and Employees of Teaching Hospitals About Job Motivation Global Journal of Health Science امید خسروی 1393
28 Customer Quality and Rheumatoid Arthritis in the Iranian Patient’s Perspective A Cross-Sectional Study Journal of patient safety and quality improvement آزاد شکری 1393
29 Effects of educational intervention based on PRECEDE model on self care behaviors and control in patients with type 2 diabetes in 2012 Journal of Diabetes & Metabolic Disorders زهرا شفعیان، عزیزپور 1393
30 Energy consumption indicators associated with hospital beds in Tehran Universit  Medical Sciences hospitals Proceedings of the 5th Annual Research Congress of the Baqiyatallah University of Medical Sciences سید مسعود موسوی 1393
31 Factors Affecting Successful Smoking Cessation: Patient Views Regarding Determinants of Successful Smoking Cessation- A study from East Azerbaijan, Tabriz – Iran Journal of Pioneering Medical Sciences آزاد شکری 1393
32 Generalized or Abdominal Obesity: Which One Better Identifies Cardiometabolic Risk Factors among Children and Adolescents? The CASPIAN III Study Journal of Tropical Pediatrics عزیز رضاپور 1393
33 Health inequalities and development plans in Iran; an analysis of the past three decades (1984–2010) International Journal for Equity in Health حسین زارع 1393
34 Hospitalization and Catastrophic Medical Payment: Evidence from Hospitals Located in Tehran Arch Iran Med حسین شعبانی نژاد 1393
35 Prioritizing the Determinants of Social-health Inequality in Iran: A Multiple Attribute Decision Making Application. Iran Red Crescent Med J. سوگند تورانی 1393
36 Technical Quality of Rheumatoid Arthritis Care the Patient Perspective Global Journal of Medicine Researches and Studies آزاد شکری 1393
37 The Inquiry of International Standards for Medical Tourism: A Case Study into Hospitals of Tehran University of Medical Sciences International Journal of Travel Medicine and Global سید مسعود موسوی 1393
38 The Relationship between Organizational Learning and Staff Empowerment in Hospital: A Correlational Study in Iran Canadian Center of Science and Education سید مسعود موسوی 1393
39 XML  تعیین درجه‌ توسعه یافتگی شهرستان های استان بوشهر از نظر شاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی علوم پزشکی رازی جمیل صادقی فر 1393
40 ارتباط پیشینه جرم شناختی و گرایش به مواد مخدر در معتادین خود معرف مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه  فربد عبادی فرد آذر، امیرمسعود عزیزپور 1393
42 بررسی نیازهای برآورده نشده سلامت و موانع دسترسی مرتبط با آن مدیریت سلامت امیرمسعود عزیزپور 1393
43 تعیین عدد پراکسید در روغنهای مصرفی قنادی ها، رستورانها و اغذیه فروشیهای شهرگرگان در سال 1390  طلوع بهداشت  فربد عبادی فرد آذر 1393
44 An Analysis of Disparities in Access to Health Care in Iran: Evidence from Lorestan Province Global Journal of Health Science رضا نعمتی 1392
45 Prevalence of violence and its perpetrators in support-administrative departments of Alzahra Hospital: 2013 International Journal of Health System and Disaster Management آزاد شکری 1392
46 Services quality for people with rheumatoid arthritis: Iranian patients’ perspective International Journal of Health System and Disaster Management آزاد شکری 1392
47 Short report about the inpatient health services standards in electronic health records electronic physician علی ایوبیان 1392
48 ارزیابی و رتبه‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ دسترسی به شاخص‌های بهداشتی و درمانی مدیریت اطلاعات سلامت جواد ابراهیم زاده 1392
49 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کارکنان بخش مدارک پزشکی بر اساس مدل پذیرش فناوری پیاورد سلامت محمد عبدخدا 1392
50 مدل های ارزیابی خارجی و ارایه فرایند جامع ارزیابی در بهداشت و درمان مجله تحقیقات نظام سلامت/ آزاد شکری 1392
51 Artificial Neural Network for Prediction of Distant Metastasis in Colorectal Cancer Asian pacific Journal of Cancer Prevention محمودرضا گوهری 1391 ISI
52 Clinical Care Improvement with Use of Health Information Technology Focusing on Evidence Based Medicine Healthcare Information Research عزیز رضاپور 1391 PubMed
53 Clipless Laparoscopic Retroperitoneal Lymph Node Dissection Using Bipolar Electrocoagulation for Sealing Lymphatic Vessels Laparoscopic Urology هادی رادفر 1391 ISI
54 Cost Analysis of Services Delivered to Patient with End-stage Renal Disease referring to Bou-Ali-Sina Hospital Affiliated to Qazvin University of Medical Sciences World Applied Sciences Journal فربد عبادی فرد آذر 1391 Scopus
55 Designing a Model of Accountability Development for Teaching Hospitals in Iran Archives Des Sciences محمودرضا گوهری 1391 ISI
56 Designing a Referral System Management Model for Direct Treatment in Social Security Organization Iranian Journal of Military Medicine فربد عبادی فرد آذر 1391 Scopus
57 Exact and Heuristic Solutions to Minimize Total Waiting Time in the Blood Products Distribution Problem Advances in operation Research محمدمهدی سپهری 1391 Scopus
58 Family Medicine and Patients’ Satisfaction in Iran ISI س. روحانی 1391 ISI
59 Investigating the dimensions of Accountability in Teaching Hospital of Iran Archives Des Sciences محمودرضا گوهری 1391 ISI
60 Prospective Clinical Trial to Compare Standard Colon-reflecting with Transmesocolic Laparoscopic Pyeloplasty BJUI پژمان شادپور 1391 ISI
61 بررسی روش های پرداخت به پزشکان در نظام ارجاع کشور های متخب و ارائه راهکار برای بخش درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی مجله بیمارستان فربد عبادی فرد آذر 1391 علمی پژوهشی
62 بررسی و مقابسه شاخص های عملکردی بخش زنان و زایمان بیمارستان حضرت رسول اکر (ص) با حدود مورد انتظار شاخص- سال 1388 مجله بیمارستان فربد عبادی فرد آذر 1391 علمی پژوهشی
63 بررسی وضعبت مصرف صبحانه در دانش آموزیان شهر قم و عوامل پیش بینی کننده آن بر اساس سازه های الگوب ارتقاء سلامت پندر مجله علوم تغزیه و صنابع غذایی ایران محمودرضا گوهری 1391 ISC
64 به کارگیری مدل اثرات تصادفی در تعیین عوامل موثر بر اختلال رشد کودکان زیر 2 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشت شرق تهران مجله علوم پزشکی رازی محمودرضا گوهری 1391 ISC
65 تحلیل ساختار کیفیت مقالات علوم پزشکی تهران طی سالهای 1387-1381 مجله پیاورد سلامت محمودرضا گوهری 1391 علمی پژوهشی
66 تحلیل هزینه های دیالیز در ایران: هزینه همودیالیز بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی-درمانی بو علی سینا، دانشگاه علوم پزشکی قزوین مجله پایش فربد عبادی فرد آذر 1391 ISC
67 طراحی الگوی مدیریت نظام ارجاع برای درمان مستقیم در سازمان تامین اجتماعی فربد عبادی فرد آذر 1391 ISC
68 طرح تاثیر پزشک خانواده بر شاخص های سلامت مجله پایش محمودرضا گوهری 1391 ISC
69 مطالعه دوره وصول گردش مطالبات بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم از سازمان های بیمه گر طی برنامه چهارم توسعه مجله بیمارستان فربد عبادی فرد آذر 1391 علمی پژوهشی
70 مطالعه فرهنگی ایمنی بیمار در مراکز آموزشی – درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله بیمارستان فربد عبادی فرد آذر 1391 علمی پژوهشی

دفعات مشاهده: 226 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر