دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعتباربخشی بیمارستانی
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
حاکمیت بالینی
سنجش رضايتمندی ذينفعان
محاسبه بهای تمام شده خدمات
مديريت توانمندسازی و آموزش منابع انسانی
مديريت سيستم های اطلاعات بيمارستانی
نظام پیشنهادها

سامانه توانمند سازی و آموزش منابع انسانی
سامانه مديريت کارت امتيازی متوازن
سامانه مديريت همايش ها
سامانه نظام پيشنهادات در بيمارستانها

همایش های برگزار شده

خبرنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۴ | 

خبرنامه

تجارب علمی بیمارستان – خبرنامه داخلی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول: دکتر پژمان شادپور
سردبیران علمی: دکتر محمد مهدی سپهری، فاطمه سمنانی
هیئت تحریریه: فرزانه انصار، روح انگیز اسدی


صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
مدیر مسئول : مهدی برزگر
سردبیر : دکتر سوگند تورانی
مدیر اجرایی : علی ایوبیان
اعضاء هیئت تحریریه :
دکتر پژمان شادپور، دکتر سید جمال الدین طبیبی، دکتر سوگند تورانی،
مهدی برزگر، دکتر محمد مهدی سپهری، دکتر محمدرضا ملکی،
دکتر بهرام دلگشایی، دکتر محمودرضا گوهری

دفعات مشاهده: 197 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر