اخبار و رویدادها
آرشیو
برگزاری جلسه اعتباربخشی آموزش مداوم مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
1401/01/28
برگزاری جلسه اعتباربخشی آموزش مداوم مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
روز یکشنبه مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ جلسه اعتباربخشی آموزش مداوم مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از طریق مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار گردید.
برگزاری جلسه پایان سال با حضور اعضای مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی و مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت
1400/12/21
برگزاری جلسه پایان سال با حضور اعضای مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی و مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت
روز چهارشنبه مورخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ جلسه ای با حضور رئیس و معاون پژوهشی محترم مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت  و اعضای مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی برگزار شد
برگزاری نوزدهمین جلسه داخلی مرکز در پژوهشکده مدیریت سلامت
1400/12/09
برگزاری نوزدهمین جلسه داخلی مرکز در پژوهشکده مدیریت سلامت
دکتر حمید پوراصغری ریاست مرکز، در این جلسه ضمن بررسی اهداف چهار هسته پژوهشی مرکز بر لزوم فعالیت جدی هسته ها تاکید کردند. در ادامه محور ها و اولویت های پژهشی هسته ها برای سال آینده مشخص شد.
اولویت‌های پژوهشی
کارگاه‌ها
تست
Template settings